Živan Vulić je rođen 1911. godine u selu Staro Lanište kod Jagodine, a od 1919. živeo je u Beogradu gde je završio umetničku školu, u klasi Bete Vukanović i Ljube Ivanovića. Slikar izuzetno   cenjen u Beogradskim likovnim krugovima. Preminuo 2005. godine.